Merkür

Ekvator yarı çapı = 2439 km;
Kutup yarı çapı = 2439 km;
Ortalama yoğunluk = 5,43 t/m³;
Rotasyon süresi = 58,6462 gün;
Yörünge üzeri ekvator eğimi = 7°;
Devir süresi (1 Merkür yılı)= 87,97 gün;
Bir Merkür günü= 176 gün;
Ortalama yörünge hızı = 47,89 km/s;
Güneşe en yakın mesafe = 45,9 milyon km;
Güneşe en uzak mesafe = 69,7 milyon km;
Kütlesi= 0,38 Dünya;
Kurtulma hızı= 4,2 km/sn


Çıplak gözle görülebilen gezegenler arasında en az dikkat çekeni Merkür'dür. Teleskopla bakıldığında daha net görülmektedir. Merkür aslında birçok yıldızdan hatta Sirius'tan bile daha parlak olabilir. Ancak az görülebilmesinin nedeni karanlık bir zemin üstünde görülememesidir. Bunun sebebi güneşe en yakın olan gezegen olma özelliği taşımasıdır. Bundan dolayı çıplak gözle görülebilmesi, sadece gün batımından hemen sonra batıda ve gün doğumundan hemen önce doğuda, ufka çok yakın bir noktadayken mümkündür. Güneye gidildikçe görülmesi kolaylaşır.
Güneşe olan ortalama uzaklığı 57.9 milyon kilometredir. Merkür güneş sistemindeki en küçük ikinci gezegendir. Çapı çok küçük olmasına rağmen (4878 kilometre), çapına göre büyük bir çekirdeği vardır. Bu çekirdeğin %65'i demirden oluşmuştur. Fakat çekim gücü çok yüksek değildir, oluşturduğu manyetik alan yaklaşık olarak dünyadakinin 1/100'ü kadardır. Güneşe en yakın gezegen olmasından ötürü gündüz sıcaklığı 427 C° 'ye kadar ulaşır. Bir atmosferi olmadığı için bu sıcaklığı tutamaz ve geceleri sıcaklığı -173 C° 'ye kadar iner.
Merkür çok hızlı hareket ettiği için ona "tanrıların habercisi" Hermes'in adı verilmiştir. Yunan tanrısı Hermes Roma tanrılarından Merkür ile özdeşleştirilmiştir.
Merkür'ün yüzey şekilleri hakkındaki bilgiler 1973 ve 1974 yıllarında 3 ölçüm yapmış olan Mariner 10 adlı uzay aracının gönderdiği verilere dayanır. Bu incelemeler sayesinde Merkür gezegeninde su ve hayat olmadığı kesin olarak tespit edilmiştir.
Merkür'ün yüzeyi çok derin kraterlerle kaplıdır. Bunun sebebi bir atmosferinin olmayışıdır. Ay'da da olduğu gibi atmosferi olmayan Merkür yüzeyine sayısız meteor çarpmış ve irili ufaklı derin kraterler oluşmasına neden olmuştur. Merkür yüzeyinin teleskoplarla net bir şekilde incelenmesi zordur. Fakat Mariner 10 uzay sondasının göndermiş olduğu resimler sayesinde yüzeyi hakkında bilgi edinilmiş ve buna bağlı olarak iç yapısı hakkında tahminlerde bulunulmuştur. Çoğunlukla çarpma ve volkan kraterlerinden oluşmuş yüzeyde çok büyük ve geniş ovalar da bulunmaktadır.